Rekrutacja i Cennik

Cennik na rok szkolny 2024/25

Pobyt powyżej godz.13.00 - 860 zł
Pobyt do godz.13.00 - 760 zł

Zniżka dla rodzeństwa - 150 zł

W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, prowadzimy
również roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich, tworzymy autorskie programy
i ćwiczenia.

W cenie czesnego zapewniamy:

 • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów spoza placówki:
  • j. angielski – 2 razy w tygodniu
  • zajęcia umuzykalniające – raz w tygodniu
  • joga dla dzieci – raz w tygodniu
  • logopedia – raz w tygodniu
  • drama – raz w miesiącu
  • zajęcia przyrodnicze – raz w miesiącu
  • sztuka – raz w miesiącu
  • arteterapia w pracy na zasobach osobistych – raz w miesiącu
  • ceramika – raz w miesiącu
  • autorskie ćwiczenia i zabawy, zajęcia plastyczne
  • do dyspozycji dzieci: park linowy, plac zabaw
  • codzienny kontakt z mini zoo: kozy, kucyki
 • kontakt z lasem i inne ciekawe atrakcje dla dzieci z obszaru sztuki i ekologii przez cały rok.

Dodatkowo zapewniamy:

 • duże i przestronne sale
 • estetyczne wnętrza wyposażone w wysokiej jakości pomoce dydaktyczne i zabawki
 • oczyszczacze z funkcją jonizacji powietrza
 • starannie dobrane menu z dużą ilością zdrowych i wartościowych produktów:
  warzyw, kasz, owoców, bakalii, naturalny miód z zaprzyjaźnionej pasieki.
 • konsultacje z psychologiem dla chętnych rodziców
 • duży parking

Wyżywienie: catering – posiłki zaplanowane przez dietetyka, z dużą ilością zdrowych produktów,
owoców, warzyw, bakalii, koszt: 23 zł za śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki wegetariańskie, wegańskie i bezmleczne koszt: 27 zł.

Rekrutacja

Już 8 lutego rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2024/2025. Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny na numer 690670836 lub  przesłanie formularza zgłoszenia dziecka. Serdecznie zapraszamy!

DRODZY RODZICE

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, w przypadku gdy potrzebujecie dodatkowych informacji, chcecie nas poznać i zobaczyć placówkę. Jeśli nasze przedszkole spełnia Państwa oczekiwania, zapraszamy do przystąpienia do rekrutacji!

PRZEBIEG REKRUTACJI

Prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
Po otrzymaniu ankiety będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie, w celu podpisania umowy.

Podanie danych w polach oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne. Uzupełniając wskazane pola wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dziecka do Przedszkola oraz prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Ankiecie dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola (dalej również jako „Ankieta”) jest niepubliczne Przedszkole Blisko Dziecka i Natury Aleksandra Wiechuła (dalej „Przedszkole”) z siedzibą w Żorach, ul. Katowicka 24. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować na adres podany powyżej lub na adres e-mail: biuro@bliskodzieckainatury.pl
 2. Przedszkole będzie przetwarzać dane podane w Ankiecie:
 3. w celu rekrutacji do Przedszkola, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o sprawowanie opieki przez Przedszkole oraz wykonania zawartej umowy o sprawowanie opieki przez Przedszkole;
 4. uzyskania informacji na temat dziecka i jego rodziny, na podstawie zgody wyrażonej poprzez podanie danych w polach oznaczonych „gwiazdką”;
 5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Dane osobowe podane w Ankiecie mogą zostać przez nas przekazywane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym między innymi usługi informatyczne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami.

Poza wymienionymi podmiotami podane dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 1. Będziemy przechowywać dane podane w Ankiecie:
 2. jeżeli umowa o sprawowanie opieki nie zostanie zawarta – do momentu otrzymania informacji o rezygnacji z zawarcia umowy;
 3. jeżeli umowa o sprawowanie opieki zostanie zawarta - przez okres sprawowania opieki, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, a w zakresie wymaganym przepisami prawa - przez okres wskazany w tych przepisach.
 4. Zgodnie z RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
 5. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 6. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 7. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 8. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody;
 9. przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Przedszkolem na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail biuro@bliskodzieckainatury.pl

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych przez Przedszkole narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych dziecka i rodziców jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy z Przedszkolem. Podanie pozostałych danych, oznaczonych gwiazdką, jest dobrowolne.
 3. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.
to top button