Idea przedszkola

Blisko dziecka

Dbanie o harmonijny rozwój dziecka w przyjaznym dla niego otoczeniu jest jednym z najważniejszych założeń naszego przedszkola. Podstawą jest dla nas traktowanie dziecka z szacunkiem i uważnością oraz zapewnienie mu stymulujących, optymalnych warunków do jego rozwoju.
Wierzymy, że dziecko pragnie i umie się rozwijać, wzrastać, a naszym zadaniem jest stworzenie mu do tego odpowiednich warunków. Dlatego proponujemy naukę przez zabawę, kontakt z rówieśnikami i z naturą. Zapewniamy dużo ruchu i aktywności, odpowiednie odżywianie, podążanie za potrzebami i emocjami dziecka, kształtowanie wartości, jasnych reguł i zasad. Dbamy o naukę samodzielności, współpracy, uważności i rozwiązywania problemów.
Stałym elementem naszego przedszkola jest rozmowa i obecność oraz akceptacja każdego dziecka ze strony pracowników. Przedszkole daje również przestrzeń na odpoczynek oraz naturalną swobodną zabawę, każdego dnia.

Blisko natury

Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą poprzez tworzenie warunków do samodzielnej eksploracji otaczającej dziecko przyrody jest jednym z ważniejszych założeń przedszkola. Rozumiemy przez to rozwijanie u dziecka szacunku dla systemu ekologicznego ziemi i naukę życia w zgodzie z naturą i jej rytmem.
Zależy nam na tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości, ale też poznanie norm odnoszących się do środowiska adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. Przedszkolaki dużą część czasu spędzają na powietrzu, ucząc się, bawiąc swobodnie, odkrywając, eksperymentując, doświadczając.
Na terenie placówki prowadzimy również inspirujące programy ekologiczne, gdzie przy boku ekspertów rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze, promujemy zdrowy styl życia i umożliwiamy dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.

W przyjaznym otoczeniu

Atmosferę miejsca tworzą ludzie, dlatego tak dobraliśmy kadrę, aby z szacunkiem umiała przekazać dziecku to, co ważne i cenne dla jego rozwoju. Kadrę specjalistów tworzą ludzie, którzy z ogromnym zaangażowaniem dbają o bezpieczną przestrzeń dzieci do tego, aby ich pobyt w przedszkolu stanowił czas na ruch i zabawę, a także dawał pole do doświadczeń rozwojowych budujących w pełni dojrzałość szkolną. Nauczyciele w przedszkolu organizują zajęcia pod indywidualne możliwości dzieci oraz ich oczekiwania poznawcze. Biorą też pod uwagę wyrażane stany emocjonalne i komunikowane potrzeby. Forma komunikacji dorosłego z dzieckiem, jaką stosują nauczyciele sprzyja rozwojowi optymistycznego stylu wyjaśniania i budowaniu w dzieciach nastawienia na rozwój.

Wygląd przedszkola i sposób zaprojektowania przestrzeni, ma dla nas bardzo ważne znaczenie, ponieważ pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form aktywności oraz może wpłynąć na ich wrażliwość estetyczną i samopoczucie. Wyposażenie sal ma na celu pobudzanie dziecięcej wyobraźni i naturalnej ekspresji. Naturalne pomoce, obecne w otoczeniu dziecka są dla niego zachętą do twórczej zabawy i rozwoju, ale zachęcają dzieci do samodzielnych działań, eksperymentowania, zdobywania i utrwalania zdobytej wiedzy oraz inspirują do własnych eksperymentów poznawczych. Wspierają ponadto kreatywność dziecka, jego rozwój społeczny, emocjonalny, uczą koncentracji.

W CIEKAWY I INSPIRUJĄCY SPOSÓB

Zajęcia, które proponujemy dla dzieci w plenerze, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, są dla nas pomysłem na rozwijanie u dziecka zainteresowań, wrażliwości i stanowią też zachętę do samodzielnych poszukiwań zgodnie z ich tempem i rozwojem oraz poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb, oryginalności i jego zainteresowań. Takie wizyty pomagają również odpowiadać na pytanie „Jak to działa?”, „ Jak rozwiązać problem?”. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie tego rodzaju eksploracji, ponadto wyrabiamy tym samym nawyk aktywnego sposobu spędzania czasu.
Współpracujemy z ekspertami z obszaru przyrody, nauki, sztuki, kultury, dla których praca jest pasją i powołaniem, a ich doświadczenie, oraz osobowość stanowią źródło inspiracji i wzór do naśladowania dla dzieci.
W naszej placówce dzieci mają częsty kontakt z językiem angielskim nie tylko w czasie zajęć, ale też w sytuacjach codziennych. Bogata oferta zajęć pozaprogramowych ma na celu rozbudzanie zainteresowań i pasji, stymulowanie rozwoju.

W POSZANOWANIU PRYWATNOŚCI DZIECI I ICH RODZICÓW

Dbając o prywatność dzieci i ich rodzin nie publikujemy zdjęć dzieci w galeriach, ani portalach społecznościowych. Rodzice przedszkolaków po wpisaniu hasła mogą oglądać fotografie.

WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Zależy nam na współpracy z Rodzicami i współdziałaniu na rzecz dzieci, dlatego rozmawiamy, wspieramy ale i prosimy o wsparcie. Organizujemy też profesjonalne szkolenia i spotkania z autorytetami z dziedziny rozwoju, wychowania i zdrowia dziecka, w których biorą udział zarówno Rodzice jak i Kadra przedszkola.

to top button